Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa 3 khu vực liên quan chùm ca bệnh COVID-19

ngày 09/03/2021

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng tập thể y bác sỹ Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vui mừng khi gỡ bỏ lệnh phong toa bệnh viện. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân khu vực lân cận Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Người dân Lô 112 khu tập thể Công nhân Dư Hàng vui mừng khi được thực hiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng tập thể y bác sỹ Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vui mừng khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa bệnh viện. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus