Các biểu hiện của hậu COVID-19, những ai nên đi khám?

ngày 18/03/2022

Triệu chứng COVID-19 kéo dài và hậu COVID-19 được biểu hiện ở trạng thái mệt mỏi kéo dài, hụt hơi, ho khan, các triệu chứng về tim mạch và thần kinh, có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/info-media/cac-bieu-hien-cua-hau-covid19-nhung-ai-nen-di-kham-346494.html