Đã có 352 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

ngày 14/07/2020