Sau 24 giờ, Việt Nam có thêm 242 bệnh nhân Covid-19

ngày 05/06/2021