Video Nhiều người thắp hương khi đến xem rắn bò lên mộ vô danh ở Quảng Bình

ngày 05/07/2018