Sáng 11-5, không ghi nhận thêm ca mới mắc Covid-19

ngày 11/05/2020

Đến nay, Việt Nam có 288 bệnh nhân Covid-19, trong đó có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 25.361, trong đó có 373 ca cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.1818 cacách ly tập trung tại cơ sở khác và 13.807 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến sáng nay, trong số những ca còn đang điều trị, có 20 ca âm tính, trong đó có sáu ca âm tính một lần và 14 ca âm tính hai lần trở lên.


Nguồn: Báo Nhân Dân