Những giai đoạn của bệnh Covid-19 và dấu hiệu F0 trở nặng

ngày 13/12/2021

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị cho thấy có 10 dấu hiệu, biểu hiện F0 trở nặng và 3 giai đoạn của bệnh Covid-19.

Nguồn: http://nld.com.vn/suc-khoe/infographic-nhung-giai-doan-cua-benh-covid-19-va-dau-hieu-f0-tro-nang-20211213003837789.htm