EuroCham hỗ trợ Việt Nam chống dịch

ngày 14/08/2020

Đại diện EuroCham trao tets xét nghiệm Anti-SARS-CoV-2 cho đại diện Bộ Y tế Việt Nam.

Khoản ủng hộ sẽ được Tiểu ban Trang thiết bị y tế và chẩn đoán thuộc EuroCham phân bổ theo chỉ đạo của Bộ Y tế về các địa phương hiện đang tập trung dập dịch Covid-19.

Trong thời gian nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao, Tiểu ban hy vọng 12.000 test xét nghiệm sẽ tích cực hỗ trợ Chính phủ trong việc kiểm soát dịch, góp phần lan tỏa tinh thần cộng đồng doanh nghiệp châu Âu chung tay đóng góp đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Ông Torben Minko - Tiểu ban Trang thiết bị y tế và chẩn đoán thuộc EuroCham – nhấn mạnh, với 12.000 test xét nghiệm này, Tiểu ban mong muốn góp phần gia tăng số lượng người dân được xét nghiệm kịp thời, hỗ trợ hiệu quả việc mở rộng diện xét nghiệm cộng đồng trên cả nước.

Chủ tịch EuroCham Nicolas khẳng định EuroCham và các công ty thành viên trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và chẩn đoán luôn sát cánh cùng Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.


Nguồn: Báo Pháp Luật VN