Đeo khẩu trang kết hợp giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19

ngày 04/02/2021