Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.100 người tham gia chống dịch

ngày 11/05/2021

Nhân viên y tế lấy lịch sử dịch tễ của người đến xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nhân viên y tế kiểm tra ống đựng mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Cận cảnh ống đựng mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nhân viên y tế kiểm tra danh sách người xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus