Các trường hợp F1 của bệnh nhân 4694 ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

ngày 22/05/2021

Liên quan đến bệnh nhân 4694, địa chỉ ở thôn Minh Ngọc, Minh Sơn, Ngọc Lặc, đã truy vết được 49 F1 (Ngọc Lặc 45, 2 trường hợp đã rời khỏi địa phương. Cẩm Thủy 2, Thọ Xuân 1 và Triệu Sơn 1). Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợ này sẽ tiếp tục được cách ly tập trung đến đủ 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần trong thời gian cách ly.

Nguồn Thanh Hóa