Bắc Giang: Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội một số khu vực ở huyện Việt Yên

ngày 11/05/2021

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long; khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy, cùng ở xã Tăng Tiến.

Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ các xã: Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái và thị trấn Nếnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại xã Tăng Tiến (Việt Yên). Ảnh do xã Tăng Tiến cung cấp

Thời gian thực hiện từ 21 giờ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Nguồn Bắc Giang