Bệnh nhân 1347 nhiễm Covid-19 như thế nào?

ngày 01/12/2020