WHO: Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ

ngày 24/08/2022