Trung - Mỹ 'gắp lửa' cho nhau vì Covid-19

ngày 21/03/2020