Cấm cán bộ, nhân viên ngành y tế... uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính

ngày 20/08/2018

Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo, các trường hợp uống rượu, bia ngay, trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính,... đều được nghiêm cấm và xử lý theo quy định.

Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh này về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tồn tại

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trong những năm qua, ngành Y tế Cà Mau đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng cơ bản về nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng, ngành Y tế của tỉnh vẫn còn tồn tại một số vấn đề hạn chế, yếu kém như tình trạng đi làm trễ, về sớm; hiệu quả chất lượng công việc được giao chưa cao, một số đơn vị còn đùn đẩy, tránh né công việc; chế độ hội, họp một số đại biếu của cơ quan, đơn vị tham dự không đúng thành phần; dự họp không đúng giờ (vào họp muộn, ra về sớm); tài liệu cuộc họp chuẩn bị nội dung phát biểu chưa tốt.

Cá biệt có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính; đặc biệt là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của ngành; thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có lúc, có nơi còn có biểu hiện thờ ơ vô cảm với người bệnh nên đã để xảy ra một số vụ việc gây bất bình trong dư luận xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, những biểu hiện trên tuy chỉ xảy ra ở một bộ phận cán bộ y tế nhưng đã làm tổn hại lớn đến danh dự của người thầy thuốc, uy tín của ngành và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ người bệnh.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo, các trường hợp uống rượu, bia ngay, trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính,... đều được nghiêm cấm và xử lý theo quy định.
Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo: Uống rượu, bia ngay, trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính,... đều được nghiêm cấm và xử lý theo quy định.

Xử lý nghiêm

Trước tình trạng trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành y tế trực thuộc cần tập trung đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh trong toàn ngành.

“Các đơn vị phải có quy chế khen thưởng, kỷ luật nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý nghiêm đối với những tập thể và cá nhân sai phạm”, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện y đức; thực hiện các quy định về quản lý, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai minh bạch và chống mọi tiêu cực xảy ra trong đơn vị. Nếu để đơn vị xảy ra những vụ việc tiêu cực, trước hết người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh; thay đổi tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kiểm soát, chống lạm dụng trong chỉ định thuốc, xét nghiệm và các kỹ thuật cao gây lãng phí cho ngân sách và người bệnh; tiếp tục nghiên cứu, thực hiện rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, xét nghiệm, chờ phẫu thuật,...

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khi được mời họp phải bố trí, sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần (hạn chế cử người thay), không tự ý vắng mặt. "Các trường họp uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương ngay, trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính,... đều được nghiêm cấm và xử lý theo quy định", lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo quyết liệt.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổ kiểm tra công vụ của Sở tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong chuyên môn và quản lý; xử lý nghiêm các vi phạm về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh và quy chế, chế độ chuyên môn đối với các cá nhân và tố chức theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Dân trí