12 rau quả dễ bị nhiễm chất độc nhất cần tránh cho bé

ngày 12/01/2018

Đến hẹn lại lên, tổ chức hoạt động về môi trường của Mỹ EWG (Environmental Working Group) lại đưa ra danh sách những loại rau quả bẩn nhất và sạch nhất năm 2016.

12 rau quả dễ bị nhiễm chất độc nhất cần tránh cho bé