ung thư
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế họp với các bên liên quan thống nhất về cách xử lý với 16 tấn bột sương sáo chứa chất gây ung thư.
Đọc thêm...  
thạch rau câu, bột sương sáo, ung thư, thực phẩm Từ cuối năm 2013 đến nay, 3K đã nhập 3 lô hàng với 38 tấn bột sương sáo cung cấp cho các cơ sở chế biến thực phẩm trong nước.
Đọc thêm...